Strategi om bæredygtighed

Flere virksomheder og organisationer har et stigende fokus på ESG (Environmental, Social & Governance) og i særdeleshed bæredygtighed og LCA (Life Cycle Assesment). I forbindelse med EU’s Taksonomi på scope 1 og 2 vil behovet for EPD (Environmental Product Declaration) og CO2 beregninger naturlig øges og falde tilbage som et krav mod underleverandører. Vi tror på, at dette medvirker til en mere bæredygtig fremtid og har sat ind hvor vi kan hjælpe din virksomhed, med at imødekomme dette.


CarpetCare’s renseservice er nemlig udviklet og tilpasset til denne EU-dagsorden, så vores grundydelser i rens og vedligehold af alle typer tekstiler lever op til højeste standard. Med vores rens af tæpper, møbler, stole og gardiner mm. Vil du forøge levetiden på interiør, samtidig med at leve op til standarderne for Environmental, Social & Governance samt Life Cycle Assesment såvel som Environmental Product Declaration. På rens af tekstiler, såsom tæpper, stole og møbler, kan vi lave en CO2e beregning, som en del af serviceydelsen.

Grafik som symboliserer CarpetCare's renseservice
Et rent lounge miljø med træbehandlede vægge og rengjort sofaer

Miljø

CarpetCare’s bæredygtighedsstrategi og
ESG tiltag har 3 fokusområder:

Kontakt os for mere information

01
Optimering og reduktion af energi- og ressourceforbruget på transport og selve leverancen af renseydelserne.
02
Sikre bæredygtige materialer, der også tilgodeser indeklimaet.
03
Levetidsforlængelse i samarbejde med producenterne og brugerne.
Et billede af en plante som vokser ud af en pengeseddel. Det symboliserer den miljørigtige bæredygtighed CarpetCare imødekommer med deres renseløsning for virksomheders tæpper, møbler, gardiner, persienner med mere, uden brug af kemikalier.

Taking care of all interior

01

Energi- og ressourceforbrug

For det første reducerer vi vores eget transport- og produktionsenergiforbrug ved, at optimere vores kørselsplanlægning og selve produktionstiden hos kunderne. Det gør vi bl.a. ved at servicere de fleste af vores kunder med et vedligeholdelsesprogram over 3 år. Det giver os mulighed for, at planlægge og optimere besøgsfrekvens, kørselsplanlægningen og transporten mellem kunderne og selve renseopgaven i lokalerne, fordi vi kender dem på forhånd.

For det andet har vi optimeret vand- og el-forbruget i selve rensemetoden og de værktøjer og maskiner vi anvender. Herigennem kan vi dokumentere et betydeligt lavere materiale- og energiforbrug end vores kollegaer.

CarpetCare har som noget nyt, dels digitaliseret vores eget produktionsflow via CleanFlow, der er et eget udviklet produktionssystem, som leverer data, faktureringsgrundlag og analyser til optimering af tid og ressourceforbrug. Dels taget sensorer i brug, som kan måle vibrationer i gulve og på møbler og herudfra definere det rigtige mix af rensemetode, -intensitet og –interval omsat i en vedligeholdelsesplan.

02

Materialeforbrug

Vi renser med en miljøvenlig kulsyrerensemetode med høje temperaturer og naturlige ingredienser. Recepten er en PH-neutral kraftig kulsyreopløsning (bobler som i danskvand), som løfter snavset op til overfladen, hvorefter det fjernes.

Der anvendes hverken sæber, enzymer, fosfater eller andre kemikalier og behandlingen efterlader derfor ingen rester som bevirker at snavs eller pletter kommer hurtigt igen.

Vores specielle moppeløsning og rensehoveder fjerner samtidig pletter udefra og ind, og de presser derfor ikke bare pletten ned i bunden af tæppet eller ind møbelstoffet, og bidrager således til mindre materiale- og energiforbrug og længere levetid.

Vi anvender ingen stoffer på arbejdsmiljøinstituttets liste over anerkendte allergener, og vores rensevæsker er alle IAQ certificerede (Indoor Air Quality). Rekvirer EPD’er (Environmental Product Declaration) og datablade på alle vores materialer her.

03

Levetidsforlængelse

Vores tilgang er, at få tekstiler til at holde længere ved, at rense det med faste frekvenser med en skånsom rensemetode. Det skaber et bedre indeklima og sikrer, at det samlede C02 forbrug i produktets levetid reduceres, samtidig med virksomhedens investering optimeres.

Det taler ind i de fleste virksomheders bestræbelser på, at være ansvarlige ift. forbrug, miljø og som arbejdsplads og er i lige forlængelse af virksomhedens ESG tiltag og de lovgivningsmæssige normer i EU’s Taksonomi. Ofte kan tæpper-, møbel- og gardintekstiler levetidsforlænges med mere end 60% ved en løbende vedligeholdelse afstemt efter forbrugsmønstre og slidintensitet.

CarpetCare investerer ligeledes i et tæt udviklingssamarbejde med udvalgte tæppe- og møbelstofproducenter, så kombinationen af kvalitetstekstiler og løbende rens og vedligeholdelse kan materialisere sig i længere produktgaranti og mindre ressourcekrævende up-cycling.

I sidste ende er den ultimative bæredygtighed jo netop at få tæpper- og møbeltekstiler til at holde så længe det er muligt, og dermed spare en stor mængde CO2 på at udskifte dem undervejs, hvilket medfører en markant lavere miljøbelastning ift. at producere, levere, montere og bortskaffe.

Ønsker du at høre om hvilke fordele CarpetCare kan bidrage med til din virksomhed og organisation?
Eller udfyld vores kontaktformular
Mange tak! Vi vender tilbage hurtigst muligt
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Grafik som symboliserer CarpetCare's renseservice

Taking care of all interior

Oops! Something went wrong while submitting the form.